Socialstyrelsen

Dataskyddsombud till Socialstyrelsen

Ref 2.6.1-25982/2019

 

Socialstyrelsen tar fram och utvecklar kunskap, regler och statistik om hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika system i rollen som förvaltningsmyndighet. Socialstyrelsen ansvarar till exempel för att föra hälsodata- och socialtjänstregister samt för att följa och analysera hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

 

I rollen som dataskyddsombud ingår att informera och ge råd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning samt att övervaka den interna efterlevnaden av dessa. Dataskyddsombudet rapporterar till Socialstyrelsens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens utvecklingsbehov i dessa avseenden. Inom sitt ansvarsområde ska ombudet även ge råd om skyldigheter och rättigheter, stödja myndigheten i arbetet med att ta fram styrande dokument, ge råd i konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av dessa, samt ge råd avseende kravställning och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.

 

Dataskyddsombudet ska dessutom omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstiftningen, identifiera kompetensutvecklingsbehov samt planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning.

 

Dataskyddsombudet ska också vara kontaktperson gentemot Datainspektionen i frågor som rör behandling av personuppgifter samt kontaktperson gentemot allmänheten. Ombudet kan ge stöd i utredning av misstänkta personuppgiftsincidenter. Dataskyddombudet kan vid behov även komma att bistå internrevisionen i fråga om dataskyddsfrågor samt medverka vid uppföljning av ledningssystem och genomförande av utbildningsinsatser för informationssäkerhet och informationshantering.

 

Dataskyddsombudet är organisatoriskt placerad i avdelningschefens stabsfunktion på rättsavdelningen där även myndighetens chefsjurist samt biträdande chefsjurist är placerade. Avdelningen är i övrigt uppdelad på tre enheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsjuridik, socialjuridik respektive förvaltningsjuridik. De tre enheterna tar fram Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Enheterna gör även rättsutredningar och ger juridiskt stöd till övriga myndigheten inom sina respektive ansvarsområden. Enheten för förvaltningsjuridik ger bl.a. juridiskt stöd i samband med myndighetens olika behandlingar av personuppgifter och har ett nära samarbete med dataskyddsombudet.

 

 

Vi söker dig som har

  • juristexamen eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant för uppdraget.
  • goda kunskaper i förvaltningsrätt och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
  • mycket goda kunskaper om regleringen kring dataskyddsfrågor.
  • arbetat i en konsultativ roll tillsammans med andra professioner.

För att lyckas i rollen krävs god förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet samt ett systematiskt, noggrant och problemlösande arbetssätt. Du ska ha hög integritet, vara självständig och ansvarstagande samtidigt som du ska ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Det är meriterande med

  • erfarenhet från arbete med registerlagstiftning, gärna kopplad till statistik- eller forskningsverksamhet.
  • erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning.
  • kompetens inom informationssäkerhet.
  • erfarenhet av att genomföra utbildningar.

 

Anställningsinformation

Anställningen är tillsvidare på heltid med provanställning på sex månader. Tjänsten är på rättsavdelningen i Stockholm och din tjänstetitel är dataskyddsombud.

 

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2019. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar. Ange diarienummer 2.6.1-25982/2019.

 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

 

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder dessutom bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, semester och pension, se vår hemsida för mer information.

 

Om du har frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Erik Höglund. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Sofia Linden Falkenlöv. Fackliga företrädare är Rose-Marie Nylander för SACO, Åsa-Britt Edoff för ST samt Magnus Göransson för Vårdförbundet. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.

 

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

 

 

 

 

 Ansök nu

 

 

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 26 augusti

Kategorier : Data & IT Juridik


Senaste jobben från Socialstyrelsen

Alla jobb hos Socialstyrelsen

Liknande jobb Dataskyddsombud till Socialstyrelsen