Socialstyrelsen 1 st lediga jobb hos Socialstyrelsen

Alla jobb hos Socialstyrelsen

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Socialstyrelsen

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Eftersom vi lever allt längre, är frågorna om vård och omsorg med oss genom alla skeenden i livet. Ett problem är att vi ser stora ojämlikheter i hälsa, vård och omsorg, trots att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessa ojämlikheter belyses bland annat i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen publicerar.

Många äldre saknar också möjlighet att påverka sin vardag i äldreomsorgen. Samhället behöver satsa mer på dem med störst behov och skapa möjligheter för dem att leva ett självständigt liv och få god vård och omsorg som bygger på omtanke och respekt.

Runt 100.000 patienter drabbas varje år av vårdskador i Sverige. Skador i vården leder både till lidande för patienterna och till ökade kostnader för sjukvården. Vården måste hela tiden arbeta med patientsäkerhet och lära av sina misstag, för att minska riskerna för att det händer igen.

Detta är några av utmaningarna för Socialstyrelsen och alla som på olika sätt kämpar för god hälsa, vård och omsorg.

Socialstyrelsens värdegrund

I vår värdegrund beskriver vi vad vi vill prioritera för att uppfattas som sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga. Den beskriver också de sex principer som ska styra alla som arbetar inom staten.