Polismyndigheten

Underrättelseanalytiker till Finanspolissektionen – Underrättelseenheten vid Noa

Arbetsplatsbeskrivning
Nationella operativa avdelningens (Noa) uppgift är bland annat att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Förutom ett nationellt ansvar för den operativa verksamheten ansvarar Noa även för att riktlinjer och rutiner författas och utvecklas. Noa har även processansvar för polisens kärnprocesser som har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt. Avdelningen består av en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli, ekobrottskansliet samt sju utvecklingscentrum.

Underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, såväl nationellt som internationellt. Enhetens verksamhet har både en strategisk och en operativ inriktning.

Finanspolissektionen med ca 35 medarbetare är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten vid Noa. Organisatoriskt består sektionen av en chef, en grupp för beredning och operativ samordning, två handläggargrupper och en grupp för strategisk analys och verksamhetsutveckling. Sektionen har funktionsansvar för underrättelseverksamheten avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Finanspolissektionen är också Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och är mottagare av rapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från olika verksamhetsutövare och myndigheter. Uppgifterna registreras, bearbetas och bereds till olika typer av rapporter eller underrättelser. Finanspolissektionen genomför också analyser på olika nivåer som skall ge en grund för planering och åtgärder både nationellt och internationellt samt för att återkoppla nya risker och trender till de rapporteringspliktiga verksamhetsutövarna.
 

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
• arbeta med kvantitativ och kvalitativ analys av framförallt finansiell underrättelseinformation
• hantera och analysera information i databaser från olika källor
• producera underlag för beslut såsom t.ex. operativa rapporter, underrättelser samt underlag till brottsanmälan
• bedriva behovsstyrd analys i nära samverkan med beställare
• delge resultat muntligt, skriftligt och visualiserat
• samverka med interna och externa partners
• delta i metodutvecklingsarbete inom arbetsområdet penningtvätt och i synnerhet finansiering av terrorism
• delta i och utveckla det nationella och internationella samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer
• delta aktivt i det metod- och verksamhetsutvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs på Polismyndigheten

Arbetet kan medföra tjänsteresor såväl nationellt som internationellt.


Kvalifikationer
För detta arbete krävs att du har:
• akademisk utbildning med inriktning mot ekonomi, statsvetenskap, informationsteknologi, kriminologi eller motsvarande adekvat utbildning
• erfarenhet av kvantitativa och/eller kvalitativa analysmetoder
• stor vana av informationshantering
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligen och skriftligen
• erfarenhet av att skriva rapporter och underlag för beslut

Meriterande

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:

• erfarenhet av att utföra kartläggningsarbete och/eller utredningsarbete rörande ekononomiska och finansiella förhållanden
• erfarenhet av underrättelse- och /eller utredningsarbete
• erfarenhet av gränsöverskridande och organiserad brottslighet
• erfarenhet av myndighetssamverkan
• erfarenhet av internationell samverkan
• erfarenhet av analysarbete från annan statlig myndighet
• erfarenhet och kunskap om informationsinhämtning på internet
• erfarenhet av att arbeta med databaser och analysverktyg

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har mycket god analytisk förmåga samt förmåga att förstå ekonomiska och finansiella förhållanden. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är ansvarstagande, engagerad, drivkraftig samt strukturerad. Du har god förmåga att arbeta i team, men kan även arbeta självständigt med gott resultat. Du är prestigelös, nyfiken och effektiv. Du måste kunna hantera flera saker samtidigt, även under tidspress.

Vi ställer krav på att du har hög integritet och sekretessmedvetenhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Nicklas Lundh, 0708-13 57 91.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Tina Hamberg, 0730-87 54 05.


Fackliga företrädare
Fredrik Bergh, SACO tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10
Johan Gertz Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27


Övrig information
Anställningsform
: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen.

Arbetstid
: Veckoplanerad arbetstid.
Tillträde
: Enligt överenskommelse.
Funktion
: Underrättelseanalytiker, Noa, Underrättelseenheten, Finanspolissektionen, gruppen för strategisk analys och verksamhetsutveckling.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under 
https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 24 februari 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. 15/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 15/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på 
www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!Ansök nu


 

Sista ansökningsdag : Om 23 timmar . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 10 februari

Kategorier : Data & IT Ekonomi & Finans Juridik Samhälls- & Beteendevetenskap Statsvetenskap Systemvetare Säkerhet & Skydd


Senaste jobben från Polismyndigheten

Alla jobb hos Polismyndigheten

Liknande jobb Underrättelseanalytiker till Finanspolissektionen – Underrättelseenheten vid Noa